Disclaimer

Lees hier meer over de inhoud van deze website.

Acute hulp

De behandelprogramma’s en trainingen op deze website zijn niet bedoeld voor acute hulpsituaties. Heb je dringend hulp nodig? Neem dan tijdens kantooruren contact op met je behandelaar of begeleider. Bij medische klachten neem je buiten kantooruren contact op met de huisarts of dienstdoende huisartsenpost. Verwijzers, zoals je huisarts, kunnen buiten kantoortijden contact opnemen met je behandelaar. Of met de afdeling waar je in behandeling bent.

Algemeen

We hebben de informatie op de NewHealth-website met veel aandacht gemaakt. Maar wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die hierdoor zou kunnen ontstaan. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan de inhoud van deze website. Ook kan er geen aanspraak op worden gemaakt. Op geen enkele manier.

Copyright

De informatie op deze website is alleen bedoeld voor gebruik door de bezoeker. Het overnemen van gegevens met als doel het aanleggen van adressenbestanden is niet toegestaan. Je mag de informatie op deze website niet openbaar maken, groter maken of verspreiden. Of aan derden geven. Dit mag alleen na schriftelijke toestemming van ons.

Intellectuele eigendomsrechten

NewHealth bezit alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op deze website. Op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen. Als NewHealth niet de eigenaar is, dan hebben we toestemming van de eigenlijke eigenaar.

Het is niet toegestaan deze site door te bladeren en delen ervan na te maken. Bijvoorbeeld door deze te printen. Te downloaden naar een harde schijf. Of door verspreiding onder andere mensen. Als je dit wilt, voor informatieve doeleinden, mag dat alleen na schriftelijke toestemming van ons. Je moet dan ook bovenstaande copyright-vermelding in alle kopieën plaatsen.

Er mag geen enkel kopie gemaakt worden van welk deel van deze website dan ook. Dit mag niet verkocht worden of verspreid worden voor commerciële doeleinden. Het mag niet veranderd worden of opgenomen in enig ander werk of andere plaatsing. Het mag niet afgedrukt worden, ook niet elektronisch. Dit betekent ook dat je het niet naar een andere site mag versturen. Je mag het niet opnemen in een andere site (‘framing’). Je mag andere sites niet koppelen aan deze, tenzij je hiervoor toestemming hebt van ons. We verlenen geen licentie of enig ander recht.

Gebruik informatie

Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade door het gebruik van de informatie op deze site.

(Externe) links

Deze website maakt verwijzingen naar andere websites. Deze verwijzingen zijn alleen informatief bedoeld. Wij hebben geen zeggenschap over deze websites. We zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop gegeven informatie, producten of diensten.

Foutmeldingen website

Onjuiste informatie of technische storingen kun je melden bij info@newhealth.nl.