Privacy statement

Hoe gaan wij om met persoonsgegevens die we via deze website krijgen? Dat vertellen we je hier. Het adres van NewHealth Group B.V. is Houtsingel 5 in Zoetermeer (2719EA). In het handelsregister staan we ingeschreven onder nummer 58847502.

Laatste wijziging: 23 mei 2022

We vinden het belangrijk om jouw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Onze diensten houden daar rekening mee. We behandelen en beveiligen persoonsgegevens met veel aandacht. We houden ons aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet geeft aan hoe je met persoonsgegevens moet omgaan.

In dit privacy statement vertellen we welke persoonsgegevens we verzamelen via onze website. En hoe wij deze verwerken. We gaan in op deze informatie:

 • Welke persoonsgegevens verzamelen we?
 • Welke bijzondere persoonsgegevens verzamelen we?
 • Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens?
 • Hoe lang bewaren we jouw gegevens?
 • Met wie delen we jouw gegevens?
 • Wat doen we verder bij jouw websitebezoek (cookies)?
 • Wat doen we niet?
 • Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?
 • Wat zijn je rechten?
 • Vragen
 • Wijzigingen

1. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als je een vragenlijst invult, dan bewerken we de gegevens die je daar invult. Om je passend advies te kunnen geven. Dit kunnen demografische persoonsgegevens zijn, zoals leeftijd en geslacht. En ook bijzondere persoonsgegevens over je mentale welzijn (Waar heb je last van, en hoe erg is het?). Zowel in het heden als in het verleden (Heb je daar vaker last van gehad?). En gegevens over je behandelgeschiedenis (Heb je daar eerder hulp bij gezocht?).

Wanneer je diensten of producten bij ons koopt, slaan we de persoonsgegevens op. Deze hebben we nodig om de diensten bij je te kunnen leveren. En de betaling te verwerken. Zoals het afleveradres, een eventueel factuuradres en de betaalgegevens.

Als je je bij ons als gebruiker registreert, verwerken we gegevens. Deze hebben we nodig om je account te beheren. Dit zijn: je gebruikersnaam, je e-mailadres en je wachtwoord. Wanneer je dit account gebruikt om een module te volgen, kunnen we aanvullende persoonsgegevens verzamelen. Ook bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens. We vragen je dan aan het begin van de module om hiermee akkoord te gaan.

2. Welke bijzondere gegevens verzamelen we?

We verwerken, wanneer dat nodig is, deze bijzondere en/of gevoelige gegevens:

• gezondheidsgegevens die je verstrekt;

• gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Het is niet het doel om gegevens te verzamelen over websitebezoekers jonger dan 16 jaar. Dit doen we alleen met toestemming van ouders of voogd. We kunnen alleen niet controleren of een bezoeker ook echt ouder is dan 16. We raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens verzamelden van een minderjarige? Neem contact met ons op via info@newhealth.nl. Dan verwijderen wij die informatie.

3. Met welk doel verwerken we je persoonsgegevens?

We verwerken jouw persoonsgegevens voor het doel waar je ze voor achterlaat. Om je vraag te beantwoorden. Om het mogelijk te maken contact met je op te nemen. Om je advies te kunnen geven. Of om de gevraagde diensten uit te kunnen voeren.

4. Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren je gegevens niet langer dan nodig is om onze diensten te verlenen. En om de afgesproken zaken uit te kunnen voeren. Dus bijvoorbeeld totdat we je vraag beantwoord hebben. Of tot je cursus is afgerond. In principe bewaren we je gegevens nooit langer dan 15 maanden. Voor specifieke diensten kunnen er afwijkende regels zijn. Dat komt door wet- en regelgeving. Zo is er voor medische dossiers een wettelijke bewaartermijn van 20 jaar. We bewaren sommige gegevens, die we anoniem hebben gemaakt, voor onderzoek. Om zo onze diensten beter te kunnen maken.

5. Met wie delen we je gegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”). Met derde partijen voor specifieke diensten, zoals ICT-serviceproviders, sluiten we verwerkersovereenkomsten af. Zij verwerken jouw gegevens in onze opdracht. Dat doen zij met minimaal net zoveel veiligheid en vertrouwelijkheid als wij dat doen.

6. Wat doen we verder bij jouw websitebezoek (cookies)?

Bij het gebruik van onze websites krijg je cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen. Dat gebeurt op jouw computer, tablet of smartphone. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website werkt zoals het hoort. En ze onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website beter maken.

De analytische cookies zijn ingesteld om geen inbreuk te maken op je privacy. Je kunt je afmelden voor cookies. Door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle opgeslagen informatie via de instellingen van je browser verwijderen. Je kunt meer lezen over ons cookiebeleid op www.newhealth.nl/cookies.

7. Wat doen we niet?

Wij gebruiken je gegevens niet om je ook andere informatie te sturen. Zoals een nieuwsbrief. Tenzij je daarvoor toestemming hebt gegeven. Ook gaan we streng vertrouwelijk om met je gegevens. Dat betekent dat we jouw gegevens nooit openbaar maken. We lenen ze niet uit, verkopen ze niet en verhuren ze ook niet.

8. Hoe beveiligen wij je persoonsgegevens?

Wij hebben passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen. Om je persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en toegang door derden zonder toestemming. We verplichten al onze ICT-serviceproviders die toegang hebben tot je persoonsgegevens dezelfde veiligheidsmaatregelen te nemen. Technisch en organisatorisch.

9. Wat zijn je rechten?

Je hebt altijd het recht om je gegevens in te zien. En om een digitale kopie te ontvangen of te (laten) verwijderen. Vaak kun je dat zelf doen, als je een gebruikersaccount hebt.

Je kunt ook schriftelijk contact met ons opnemen. Gebruik daarvoor de contactgegevens op onze contactpagina. Dat kan als je:

 • wilt weten of en welke persoonsgegevens wij van je verwerken;

 • je persoonsgegevens wilt verbeteren;

 • je persoonsgegevens wilt wissen;

 • de verwerking van je persoonsgegevens wilt beperken;

 • bezwaar wilt maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens;

 • wilt dat wij je persoonsgegevens overdragen aan jou of een andere organisatie.

Wij mogen extra informatie van je vragen om je identiteit te kunnen bevestigen. Wij houden je op de hoogte van de maatregelen die we nemen. Dat doen we in ieder geval binnen één maand nadat we je verzoek hebben gekregen. Mocht het echt nodig zijn, dan kunnen we die periode verlengen met nog twee maanden. Dat kan komen door het aantal verzoeken of hoe ingewikkeld het is. Mocht dit gebeuren, dan houden we je ook daarvan op de hoogte. Dat doen we binnen één maand nadat we je verzoeken hebben gekregen. We vertellen je dan ook over de reden(en) van de verlenging.

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Wis je jouw persoonsgegevens of beperk je de verwerking hiervan door ons? Dan kunnen we misschien bepaalde diensten niet (helemaal) meer aan je leveren. Dat komt dus omdat we voor sommige diensten bepaalde gegevens nodig hebben.

10. Vragen

Als je vragen hebt over dit privacy statement, mail ons dan via info@newhealth.nl. Of neem contact met ons op via onze contactpagina.

11. Wijzigingen

We blijven onze producten en diensten ontwikkelen en verbeteren. We houden daarom het recht om dit privacy statement aan te passen. Of aan te vullen. We plaatsen de aangepaste versie op onze website. Als we belangrijke aanpassingen maken, dan plaatsen we een opvallende melding bovenaan deze pagina. We zetten de datum van de laatste versie altijd bovenaan de pagina. Zo kun je snel zien wanneer deze voor het laatst is bijgewerkt.

We raden je aan om de nieuwste versie af en toe door te nemen. Het nieuwe privacy statement geldt zodra we deze plaatsen. Als je niet instemt met deze aangepaste versie, moet je je voorkeuren aanpassen. Of erover nadenken om onze webpagina’s niet meer te gebruiken. Blijf je onze diensten openen of gebruiken nadat de aanpassing begint? Dan ga je vanzelf akkoord met het aangepaste privacy statement.