Wie is NewHealth Group

Wij geloven dat de zorg verfijnder en vloeiender kan. Door deze los te koppelen van plaats en tijd. Met digitale instrumenten die een behandelplan ondersteunen. Zorgverlening gaat zo verder dan de behandelkamer en wordt effectiever.

De NewHealth Group (NHG), bestaande uit NewHealth Collective en Stichting Mirro, richt zich op het vernieuwen van de gezondheidszorg, waarbij dienstverlening via internet een belangrijke rol speelt.

De juiste zorg op het juiste moment, dicht bij de patiënt; dat is waar wij voor staan. Om dat te bereiken ondersteunen we mensen met psychische klachten met onlineproducten ter bevordering van de mentale gezondheid. Zo bieden wij een breed scala aan online modules met thema’s als slaapproblemen, angst & paniek, relatieproblemen en rouwverwerking. Deze modules kunnen mensen zelf doorlopen (als zelfhulp) of onder begeleiding van een zorgverlener.

Onze producten worden o.a. gebruikt door werkgevers, onderwijsinstellingen en zorgprofessionals. In directe samenwerking met onze klanten en professionals uit het zorgveld zijn we continu bezig om nieuwe producten te ontwikkelen die bijdragen aan het realiseren van onze ambitie.

Meer lezen over de organisatie van NewHealth Group